2022 m. vasario 28 d. 17 val., 102 (J. Kubiliaus) auditorijoje vyks Lietuvos matematikų draugijos seminaras.

Pranešėjas – Severinas Zubė  (VU Informatikos institutas).

Pranešimo tema: „Kvaternionai ir Kinematika“:

1843 Hamiltonas sugalvojo kvaternionus ir tas įvykis susilaukė didelio matematikų susidomėjimo.

 

330px-Inscription_on_Broom_Bridge_(Dublin)_regarding_the_discovery_of_Quaternions_multiplication_by_Sir_William_Rowan_Hamilton

Kvaternionai greit rado pritaikymus: posūkiams erdvėje ir kinematikoje.
Posūkio formulė šiandien ypač plačiai naudojama kompiuterinėje grafikoje.

Pranešime bus aptariami taikymai kinematikoje.
Universalioji Kempo Teorema (1876 m.) teigia, kad kiekvieną plokščia algebrine kreive gali būti nubrėžta
su šarnyriniu mechanizmu, kuris naudoja posūkius. Kempo Teoremos taikymai konkrečioms kreivėms nėra konstruktyvus,
t.y. nėra algoritmo kaip sukonstruoti tokį mechanizmą. Apie 2010 m. buvo sugalvota kaip galima konstruoti mechanizmus,
kurie piešia racionalias kreives. Tam buvo panaudotas polinomo virš taip vadinamu dualių kvaternionų
išskaidymas į tiesinius daugiklius.

 

Seminare taip pat galima dalyvauti nuotoliniu būdu naudojant MsTeams. Seminaro nuoroda:

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_OGIxNmY0YTctOGY1YS00ZTI1LThmMTUtNTU0YzFkN2VmZmZm%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2282c51a82-548d-43ca-bcf9-bf4b7eb1d012%22%2c%22Oid%22%3a%2285b1cf71-4572-41d6-b008-1d6d806d4abb%22%7d