2021 m. gruodžio 20 d. 17.00 val. 102 (J. Kubiliaus) auditorijoje vyks Lietuvos matematikų draugijos seminaras.

Pranešėjas – Ričardas Kudžma

Pranešimo tema: „Dešimtainiai skaičiai“:

Per šimtą metų Lietuvos matematikos vadovėlių autoriai nesusitarė, kas yra dešimtainė trupmena. Ar 5/10 yra dešimtainė trupmena, ar ji tampa dešimtaine tik parašius 0,5? Pavasarį vokiškame šeštos klasės vadovėlyje radau, kad vokiečiai tokios problemos neturi: 5/10 – trupmena, vok. der Bruch,  o 0,5 – dešimtainis skaičius, vok. die Dezimalzahl. Visai neseniai, pamačiau paveiksliuką prancūziškame 10 klasės vadovėlyje

R poaibiai

(decimaux pranc. decimal daugiskaita). Dešimtainio skaičiaus sąvoka ir ši realiųjų skaičių poaibių seka  N ⸦ Z ⸦ D ⸦ Q ⸦ R viską sustato į savo vietas. ½,  5/10 ir 0,5 yra skirtingi to paties dešimtainio skaičiaus užrašai. Mes gyvename dešimtainių skaičių pasaulyje, tik (kol kas) nesame jų įvardinę.

 

LMD gruodžio 20 d. 17 val. seminaro nuoroda: 

 https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_MDRmYzM3MzItYmUzMC00YjIxLWI4YTItNTQ3MDBkODhlZmE5%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2282c51a82-548d-43ca-bcf9-bf4b7eb1d012%22%2c%22Oid%22%3a%2285b1cf71-4572-41d6-b008-1d6d806d4abb%22%7d