Esame dėkingi visiems, parėmusiems LMD ankstesniais metais, džiaugsimės jeigu 2 % nuo pajamų skirsite draugijai ir šiemet. Tai padės organizuoti įvairius matematikos švietimo renginius, olimpiadas, konkursus bei įgyvendinti kitas įstatuose numatytas veiklas.

Paramą galite pateikti internete http://deklaravimas.vmi.lt kartu su deklaracijomis.

Kitas paramos būdas — atspausdintą ir užpildytą 2 proc. paramos formą nunešti į Valstybinę mokesčių inspekciją (atsisiųsti formą .doc formatu).

Lietuvos matematikų draugijos rekvizitai:

Paramos gavėjo identifikacijos numeris: 191607025
Pavadinimas: LIETUVOS MATEMATIKŲ DRAUGIJA
Buveinės adresas: Naugarduko 24, Vilnius 03225
Banko pavadinimas: AB Swedbank
Banko kodas: 73000
Atsiskaitomosios sąskaitos Nr. LT147300010002483004

A č i ū tiems, kurie jau parėmė ir kurie dar parems!

 

Lietuvos matematikų draugijos prezidentas
Remigijus Leipus