2019 m. rugsėjo 30 d. 17.00 val. 102 (J. Kubiliaus) auditorijoje vyks Lietuvos matematikų
draugijos seminaras.

Pranešėjai – Algirdas Ambrazevičius (VU MIF) ir Vladas Skakauskas (VU MIF).

Tema – ,,Neklasikinio tipo susietos diferencialinių lygčių sistemos“.

Pranešimo santrauka:

Nagrinėjamos dviejų tipų neklasikinės diferencialinių lygčių sistemos:

(1) sistemą sudaro netiesinės parabolinės lygtys, dalis kurių apibrėžtos srityje, o kitos – jos paviršiuje,

(2) Sistemą sudaro sprendžiamos srityje parabolinės lygtys, bei srities paviršiuje apibrėžtos paprastosios diferencialinės lygtys.

Aptariami klasikinių sprendinių egzistavimas, vienatis ir ilgalaikė asimptotika.